W roku szkolnym   2023/2024  nasze przedszkole  przystąpiło do  Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas” opracowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. 
Program był realizowany w grupach 5 i 6 – latków. Założeniem programu było wykształcenie
u dzieci świadomości  szkodliwości dymu, oraz sposobów unikania zadymionych miejsc.

Cele programu: 
–   uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
–   zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
–   wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
–  zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
–  zwiększenie wiedzy dzieci na miejsca wolne od rożnego rodzaju dymów.
 Programu został zrealizowany w trakcie 5 zajęć  warsztatowych:

  1. Wycieczka, spacer po okolicy – na pierwszych zajęciach dzieci udały się  na spacer po ulicach Nowego Korczyna. Dzieci już w przedszkolu poinformowane zostały, aby podczas wycieczki bacznie obserwowały dymy, skąd one się wydobywają. Podczas spaceru przedszkolaki rozglądały się i żywo reagowały na każde zauważone źródło dymu. 
    2.  „Co i dlaczego dymi?” –  Kolejne zajęcie miało na celu dalsze wzbogacanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn ich wydobywania się. Podczas tych zajęć dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej pt; „Dymy”  „Smok czy smog” . Prezentacje uświadomiły dzieciom co to jest „smog”, jakie czynniki sprzyjają jego powstawaniu. Odbyło się spotkanie ze strażakiem, który wygłosił pogadankę na temat „tego” co dymi oraz jak szkodliwy i niebezpieczny może być dym3.
    3.„Jak się czuję, kiedy dymi papieros?” –  zagadki sensoryczne  – „Różne zapachy” – wąchanie miłych i nieprzyjemnych zapachów, ćwiczenia oddechowe, zabawa w „kwiatki”, kolorowanie obrazków. Poproszono dzieci, aby usiadły wygodnie na dywanie, zamknęły oczy i wyobraziły sobie, że jesteśmy na wycieczce w górach. Otacza nas piękna przyroda i wdychamy noskami świeże powietrze a wydychamy ustami. Następnie przenieśliśmy się do ogrodu, gdzie rośnie mnóstwo pięknych kwiatów. W pewnym momencie powiedziano dzieciom, że wszedł do ogrodu ktoś kto pali papierosy Przedszkolaki odpowiadały na pytania, które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy.
    4.„Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?” – na tym spotkaniu dzieci wysłuchały historii, która przydarzyła się Dinusiowi podczas podróż pociągiem do wujka. Dzieci pokazywały jak zachowywali się ludzie w wagonie gdzie nikt nie palił, a jak w przedziale dla osób palących.Spotkanie z pielęgniarką – pogadanka na temat szkodliwości palenia papierosów, nie tylko czynnego ale też biernego
    5.„Jak unikać dymu papierosowego?” – poznanie miejsc wolnych od zanieczyszczeń . Na naszym ostatnim spotkaniu dzieci miały za zadanie odszukać wśród ilustracji miejsca w których można oddychać świeżym powietrzem. Poznały znak „ Zakaz palenia” i rozmawiały na temat gdzie można takie znaki zobaczyć.

Program „ Czyste powietrze wokół nas” cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci.
Chętnie uczestniczyły w zajęciach, łatwo przyswajały informacje na temat problemu dymu tytoniowego
i innych rodzajów zanieczyszczeń powietrza.