Dnia 21 czerwca 2024r. zakończyliśmy  rok szkolny 2023/2024. Była to wyjątkowa uroczystość,
ponieważ nie tylko wręczyliśmy naszym uczniom świadectwa, ale także pożegnaliśmy absolwentów- rocznik 2024  i Panie Dyrektorki: Barbarę Karnawalską i Małgorzatę Stefańską,
które zakończyły swoje kariery zawodowe i wybierają się na zasłużone emerytury.

            Ten wyjątkowy dzień  rozpoczął się od wspólnej modlitwy w kościele, następnie,
już
w szkole, uczniowie klasy ósmej i pozostałych klas zatańczyli  poloneza, przygotowanego
pod kierunkiem p. Agaty Boduszek. Potem absolwenci przedstawili krótki program artystyczny,
w którym podziękowali Paniom Dyrektorkom,  nauczycielom, pracownikom obsługi  i rodzicom
za trud nauczania i wychowania.

             Wreszcie nadszedł moment, by wręczyć nagrody tym, którzy przez cały rok szkolny ciężko pracowali, aby zdobyć wymarzone świadectwo z wyróżnieniem. 

            Ogółem 16 uczniów w klasach IV- VIII otrzymało świadectwo z wyróżnieniem  i dyplom wzorowego ucznia, kolejnych 35 uczniów również otrzymało świadectwo  z wyróżnieniem
i dyplom bardzo dobrego ucznia.

            Prymusem Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie została Izabela Juszczyk
z klasy ósmej, która w tym roku szkolnym miała imponującą średnią- 5, 86.
Ta sama uczennica zdobyła kolejny tytuł: Prymusa za lata 2020-2024.
Jest to wyróżnienie przyznawane uczniowi
w klasie ósmej, który osiągnął najwyższą średnią
w klasach IV- VIII. Iza okazała się uczennicą bardzo pilną i ambitną,
dlatego jej średnia za wszystkie lata nauki w szkole podstawowej wyniosła 5, 89.

            Tytuły wzorowego i bardzo dobrego  ucznia otrzymali następujący uczniowie:

klasa 3a

 wzorowy uczeń

Dominik Kozak

Antonina Rasińska

Aleksandra Ślasko

bardzo dobry uczeń

Wojciech Dybał

Kacper Dybała

Jakub Wolański

 

klasa 3b

 wzorowy uczeń

Ignacy Dziewit

Kacper Foszcz

Filip Kaleta

Jakub Nowak

Piotr Piróg

Małgorzata Szymanek

  klasa 4a

 wzorowy uczeń

Kacper Gajda

Zuzanna Bemben

Jakub Ciesielski

Pakuła Julia

Emilia Wiącek

bardzo dobry uczeń

Szymon Gajek

Maja Juszczyk

Dominik Lasak

Amelia Zawada

 

klasa 4b

 wzorowy uczeń

Elena Sadowska

Jagoda Lizak

Krystian Kaczmarczyk

bardzo dobry uczeń

Eryk Doktór

Alicja Kostka

Oliwia Jabłońska

Antonina Leśniak

Michał Czapla

Konrad Grochowski

Hubert Jaroszek

 

klasa 5

bardzo dobry uczeń

Oliwia Jaje

Kacper Pakuła

Kamil Cerazy

Marcel Fortuna

Zuzanna Buczak

Dominik Kornaś

Julia Krzyżańska

Jakub Bielaś

Bartosz Chabinka

 
 klasa 6a

 wzorowy uczeń

Oliwia Darłak

Oliwia Misiewicz

bardzo dobry uczeń

Wojciech Jasiak

Marcel Krzysztof

Julia Czapla

Mateusz Naporowski

 

klasa 6b

bardzo dobry uczeń

Roksana Gwóźdź

Natalia Marek

Gabriela Wolańska

Bartosz Naporowski

Patryk Piróg

 

klasa 7a

 wzorowy uczeń

Mateusz Zapiórkowski

Oskar Nowak

Mateusz Ciepliński

bardzo dobry uczeń

Kornelia Dziewit

Martyna Kumor

 

klasa 7b

 wzorowy uczeń

Nikola Kochańska

bardzo dobry uczeń

Bartosz Kaczmarczyk

Karolina Dryja

 

klasa 8

 wzorowy uczeń

Izabela Juszczyk

Agnieszka Sadowska

bardzo dobry uczeń

Aleksandra Tomf

Michalina Pabijańczyk

 

            Dyplomy wzorowego i bardzo dobrego ucznia za lata 2020-2024 (klasy IV- VIII) otrzymały uczennice klasy ósmej:

Izabela Juszczyk

Agnieszka Sadowska

Aleksandra Tomf

Michalina Pabijańczyk

            Wszyscy wyróżnieni uczniowie, poza pamiątkowym dyplomem, otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Były to lektury szkolne.

           

            Życie ucznia to nie tylko pilna nauka i rzetelne przygotowywanie się do zajęć, ale również udział
w konkursach i reprezentowanie szkoły w różnych przedsięwzięciach. Nasi uczniowie od lat biorą udział
w konkursach na różnych szczeblach i wspaniale reprezentują szkołę. Laureaci tych konkursów otrzymali NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY  oraz BURMISTRZA  Miasta
i Gminy Nowy Korczyn- Pawła Zagai,
który przybył  na zakończenie roku szkolnego i osobiście wręczył to zaszczytne wyróżnienie.
Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

 • Izabela Juszczyk– za uzyskanie tytułu finalistki VII Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
  z Języka Polskiego,
 • Zuzanna Sosowska– za uzyskanie tytułu finalistki VI Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
  z Języka Niemieckiego,
 • Agnieszka Sadowska– za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie „Co musisz wiedzieć o HIV
  i AIDS?”,
 • Oliwia Jaje– za uzyskanie tytułu laureatki Powiatowego Konkursu Mitologicznego,
 • Bartłomiej Katra– za uzyskanie tytułu laureata Powiatowego Konkursu Mitologicznego,
 • Mateusz Zapiórkowski– za uzyskanie tytułu finalisty III Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej,
 • Agnieszka Sadowska– za zajęcie I miejsca w województwie w konkursie plastycznym
  „Katyń- pamiętajmy”,
 • Bartosz Kaczmarczyk– za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
  pt. „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”,
 • Patrycja Szymska i Mateusz Zapiórkowski– za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w XXXIII
  edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny,
 • Kacper Gajda– za uzyskanie wyróżnienia w XXXIII edycji Międzynarodowego Konkursu
  Kangur Matematyczny,
 • Izabela Juszczyk- za uzyskanie tytułów: prymusa w roku szkolnym 2023/ 2024 oraz prymusa
  w latach 2020-2024 (w klasach IV- VIII),
 • Kacper Brzeziński– za uzyskanie tytułu laureata XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

                       Nagrodę Dyrektora Szkoły i Burmistrza otrzyma też uczeń, który uzyska najwyższy wynik
z egzaminu ósmoklasisty. Poznany tego laureata dopiero 3 lipca,
gdy ukażą się wyniki tegorocznego egzaminu.

            Nagrody książkowe otrzymali też uczniowie, którzy przez cały rok szkolny pilnie chodzili na zajęcia
i nie opuścili żadnej godziny lekcyjnej. Byli to  Nikodem Gajek z klasy pierwszej 

i Jakub Buczak z klasy szóstej.

            Nagrodzeni zostali również członkowie Pocztu Sztandarowego, czyli chorąży: Oskar Nowak
oraz asysta: Maria Kaczmarczyk i Aleksandra Tomf.

            Pamiątkowe dyplomy i nagrody za pracę na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej otrzymały uczennice klasy ósmej: Izabela Juszczyk, Agnieszka Sadowska i Aleksandra Tomf.  Natomiast uczniowie:
Robert  Róg, Marcel Krzysztof, Aleksander  Leśniak, Oliwia Kucharska, Nikola Kochańska,
Wojciech Jasiak, Zuzanna Sosowska, Agata Karcz, Oliwia Darłak, Oliwia Misiewicz, Szymon Lasak
  otrzymali dyplomy za pracę  na rzecz Samorządu Uczniowskiego.   

            Wyróżniono też uczniów, którzy odznaczali się wysokim czytelnictwem, a byli to: 
Julia Pakuła, Kacper Gajda, Zuzanna Bemben, Elena Sadowska, Alicja Kostka, Jagoda Lizak,
Roman Martynenko, Oliwia Jabłońska, Oliwia Jaje, Bartłomiej Katra,  Wojciech Jasiak,
Marcel Krzysztof, Oliwia Misiewicz,  Magdalena Słabiak, Kornelia Dziewit, Gabriela Żmija,
Martyna Kumor, Oliwia Kucharska, Nikola Kochańska, Izabela Juszczyk, Agnieszka Sadowska
.

            Dyplomy   za udział w Szkolnym  Konkursie Ekologicznym otrzymali: Emilia Wiącek,
  Błażej Piotrowski, Oskar Nowak, Kornelia Dziewit, Mateusz Ciepliński.

            Nagrodzono również laureatów Szkolnego Konkursu Geograficznego „Mapomistrz”:
Mateusza Cieplińskiego,   Szymona Lasaka i  Jakuba Krupę
.  
Za udział  w tym konkursie dyplomy odebrali:  Wojciech Jasiak , Mateusz  Naporowski,
Oliwia Misiewicz, Karol Wanat, Robert Róg, Michał Pawluczuk
.

            Bardzo ważną aktywnością  uczniowską jest także działalność w ramach wolontariatu
i w tej dziedzinie nagrodzono następujących uczniów:  Izabela  Juszczyk, Aleksandra Tomf,
Agnieszka Sadowska, Filip Sikora, Jakub Dybała, Tomasz Kaczmarczyk, Maja Kucharska,
Nikola Szybalska, Maria Kaczmarczyk, Julia Kostka, Michalina Pabijańczyk
.

                       Dyplomy za pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, za udział w szkolnych konkursach
i w czytelnictwie, jak również  dla uczniów zaangażowanych w działania wolontariatu  zostały wręczone przez wychowawców klas  w salach lekcyjnych .

            Podziękowania otrzymali  także rodzice uczniów, którzy otrzymali tytuły wzorowego ucznia
oraz Rady Oddziałowe klas trzecich i ósmej.

                       Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy, natomiast ósmoklasistom życzymy bardzo dobrego wyniku z egzaminu i dostania się do wymarzonej szkoły średniej.

            Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia

we wrześniu!