Dzień 21 czerwca 2024r. zakończył pewien rozdział w historii naszej szkoły,
ponieważ obie Panie Dyrektorki: Barbara Karnawalska i Małgorzata Stefańska  postanowiły odejść na zasłużone emerytury. Ze smutkiem i żalem żegnaliśmy więc osoby,  które przez kilkadziesiąt lat pracowały w naszej szkole. Była zaduma, wspomnienia, łzy wzruszenia i wiele ciepłych słów,
które osładzały gorycz zbliżającego się rozstania.

          Najpierw zaczęli uczniowie najstarszych klas, którzy w imieniu Samorządu Szkolnego i całej społeczności uczniowskiej podziękowali Pani Karnawalskiej i Pani Stefańskiej za wielkie serce, którym darzyły uczniów każdego dnia, za wyjątkowe podejście do edukacji oraz za empatię
i otwartość na problemy uczniowskie.
Życzyli, „aby ci, dla których serce Pań Dyrektorek tak mocno bije,
zawsze o Nich pamiętali i wspominali życzliwie
”.

          Potem wyrazy uznania  złożyły  przedstawicielki  Rady Rodziców. Panie podziękowały za wszystkie działania na rzecz budowy pozytywnego wizerunku naszej placówki, za zrozumienie i miłe słowo, za serce  okazywane uczniom. 

          W końcu nadszedł  czas pożegnania Pani Dyrektor Barbary Karnawalskiej i Pani Wicedyrektor Małgorzaty Stefańskiej przez całe Grono Pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji.
Oprócz wspomnień, dotyczących wspólnie przeżytych chwil w murach naszej szkoły, pojawiły się słowa wdzięczności za wszystko, co Panie dla tej społeczności zrobiły. 
Panie Dyrektorki odznaczały się przecież wyjątkowym zaangażowaniem

i profesjonalizmem, rzetelnością i odpowiedzialnością w kierowaniu szkołą. W ciągu kilkudziesięciu lat pracy zawodowej wychowały wiele pokoleń młodych ludzi, dla których z pewnością są autorytetami,
a to przecież sens każdego pedagoga. Panie otrzymały podziękowania za ofiarowany szkole czas,
za przekazaną wiedzę, za otwartość na nowe pomysły, za wszystko…

          Pani Dyrektor i Wicedyrektor otrzymały też  podziękowania od kierownika Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie- p. Marioli Lotko oraz  przewodniczącej  Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej-  p. Ligii Płonki za owocną współpracę i wsparcie licznych przedsięwzięć kulturalnych.

          Otrzymały również słowa uznania od Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn- p.Pawła Zagai,
jak również jego zastępcy-  p.Piotra Stracha. Obaj panowie docenili ogromny trud i wysiłek Pań Dyrektorek włożony w kierowanie  szkołą,  podziękowali
za lata dobrej współpracy z organem prowadzącym naszą placówkę.

          Są ludzie, o których nie można zapomnieć i z pewnością nie zapomnimy 
o Pani Barbarze Karnawalskiej  i Pani Małgorzacie  Stefańskiej, które przez wiele lat tworzyły historię
naszej szkoły. Mamy nadzieję, że na zasłużonych  emeryturach Panie  wreszcie  odpoczną
i będą miały czas na realizację własnych pasji i marzeń,
a przede wszystkim będą cieszyły się zdrowiem i  długim życiem.

Jeszcze raz dziękujemy!