10 czerwca 2024 roku w terenowej placówce KRUS w Busku – Zdroju  nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie konkursu pt. „ Bezpiecznie na wsi mamy, bo zdrowie dbamy”.

Wśród czwórki wyróżnionych laureatów znalazła się praca Kacpra Brzezińskiego, ucznia klasy 0 „a”.

Kacper stworzył dwuwymiarową pracę plastyczną w formacie A-3 z plasteliny i surowców naturalnych.  Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Warto wspomnieć, że konkurs ten jest jednym z działań prewencyjnych KRUS na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu
jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Agro Ubezpieczenia.