W dniu 5 lutego 2016 r. odbyło się w naszej szkole, w ramach konsultacji i porad,

spotkanie z Panią pedagog Moniką Kopeć –

pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju.

W spotkaniu tym udział wzięli wychowawcy klas 0-III.

Podczas spotkania przede wszystkim omawiane były najczęstsze problemy występujące wśród

uczniów klas 0-III, związane z analizą i syntezą słuchowo- wzrokową, koordynacją wzrokowo – ruchową,

orientacją przestrzenną, a także słabą sprawnością manualną niektórych dzieci. Wspólnie rozmawiano

i dyskutowano zarówno o problemach jak i o sukcesach wychowanków.

Razem uzgodniono wnioski dotyczące optymalnego wsparcia procesu rozwoju każdego dziecka,

we wszystkich jego aspektach. Pani Monika Kopeć wzięła również udział, jako obserwator,

w wybranych zajęciach lekcyjnych.

Pani pedagog przekazała także wychowawcom komunikaty dotyczące pomocy psychologiczno

– pedagogicznej, zapewniła, że każdy może zgłosić się do poradni, może porozmawiać i w miarę

możliwości uzyskać pomoc.

Wymiana poglądów i doświadczeń oraz śledzenie najnowszych trendów w dydaktyce dają szkole

lepszą możliwość organizacji pracy oraz poszerzają zakres jej działań.