Dnia 4 września 2016 roku w Piasku Wielkim odbyły się obchody

upamiętniające  83 rocznicę pacyfikacji chłopów z 3 września 1933 roku,

w których brał udział przywódca ruchu ludowego Wincenty Witos.

   W tym dniu odbyła się uroczysta msza święta w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej,

a  po niej delegacje z pocztami sztandarowymi ruszyły pod Pomnik Ofiar Strajku Chłopskiego.

Następnie przy pomniku  złożono kwiaty.

   Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn,  powitał przybyłych gości 

  i przypomniał zarys wydarzeń z września 1933 roku. W uroczystości wzięli udział

między innymi poseł Krystian Jarubas i poseł ziemi świętokrzyskiej  Krzysztof Lipiec. 

   Uczniowie Zespołu Szkół w Nowym przedstawili program artystyczny tematycznie

związany z tamtymi wydarzeniami.

Siostry- Katarzyna i Aleksandra Cerazy zaprezentowały pieśni patriotyczne.