Informujemy, że dnia 13 października 2016r.

odbędą się tajne Wybory do Samorządu Uczniowskiego

zgodnie z przyjętym Regulaminem Wyborów Samorządu

Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej

w Nowym Korczynie.

 

Wybieramy jak co roku Przewodniczącego SU, jego Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika,

oraz Przewodniczących Sekcji jak też ich członków.

Kandydować będzie kilkunastu kandydatów z klas IV-VI. Pomocne na pewno okażą się foldery

wyborcze zamieszczone przez kandydatów na gazetce samorządowej.  Toteż prosimy wszystkich

o zapoznawanie się ze wszystkimi ukazującymi się  w najbliższym czasie folderami i ogłoszeniami.

Przebieg wyborów:

Osoby wytypowane będą tego dnia przechadzać się  z urną wyborczą po klasach,

a Wy uczniowie będziecie mogli oddać tylko jeden głos na karcie wyborczej na wybraną

przez siebie osobę.

Mamy nadzieję, że będzie to wybór przemyślany, obiektywny, gdyż osoba wybrana będzie

reprezentować Was, Wasze interesy na tle szkoły.

Przemyślcie więc swój wybór bardzo dokładnie.

Spośród kandydatów wybierzcie tę jedną, kompetentną  i rzetelną osobę,

która będzie reprezentować Wasze interesy na terenie szkoły.

                                                                                            Opiekun SU

                                                                                                                  mgr Justyna Grzesiak