Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć
tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życi
e.”

                                                                      K.I. Gałczyński

W sobotę 1 października br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół  w Nowym Korczynie

 odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 28 par z terenu naszej gminy.


/Żródło:www.gmina.nowykorczyn.pl/

50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły,

to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia

refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

  To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty

związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

 Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wręczył wójt gminy

Nowy Korczyn Paweł Zagaja w asyście przewodniczącej Rady Gminy Kazimiery Gołdyn

oraz posła na Sejm RP Krystiana Jarubasa.

 


/Żródło:www.gmina.nowykorczyn.pl/

W uroczystości wzięli również udział:

Karol Kliś – przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa,

Piotr Strach zastępca wójta, Józef Boduszek sekretarz, Małgorzata Kaszowicz – Gzyl

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, proboszcz parafii Nowy Korczyn ks. Grzegorz Kowalik

oraz ks. Dziekan Marek Małczęć.

   Miłym upominkiem muzycznym był występ dziecięcego zespołu ludowego „Wianeczek”

ze Szkoły Podstawowej oraz uczniów Gimnazjum im. Św. Kingi  w Nowym Korczynie.


/Żródło:www.gmina.nowykorczyn.pl/


/Żródło:www.gmina.nowykorczyn.pl/

     Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia

w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu

oraz szacunku dzieci i wnuków.