Dnia 13 października 2016r. w PSP w Nowym Korczynie,

poprzez głosowanie tajne, równe i powszechne wybrano nowy skład

Rady Uczniowskiej na rok 2016/2017.

Spośród 12  kandydatów z klas IV-VI wybrano następujący skład:

PRZEWODNICZĄCA:                   Gabriela Stankiewicz – kl. VIa ( 40 głosów)

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ:      Patrycja Kucharska – kl. VIb ( 18 głosów)

SEKRETARZ:                                     Olaf Piotrowski – kl. V ( 9 głosów)

SKARBNIK:                                       Konrad Brzeziński – kl. VI b ( 10  głosów)

W dniu tym w szkole panowała niesamowicie podniosła atmosfera.

Nad głosowaniem czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Karolina Juszczyk (VIa),

Igor Kornaś (VIb), Emilia Jasiak (V), Jakub Misiewicz (IV),  

oraz opiekun SU – P. Justyna  Grzesiak.

Uczniowie mogli oddać głos tylko na jednego, wybranego kandydata. Z pewnością pomocna

w wyborze okazała się wcześniej przeprowadzana kampania wyborcza.

Po oddaniu głosu, uczeń samodzielnie wrzucał kartę do urny wyborczej, zachowując

tym samym wszystkie zasady anonimowości i tajności.

Dla uczniów była to niezmiernie ważna decyzja i dało się zauważyć ,że tę kwestię

potraktowali bardzo poważnie. Do czasu ogłoszenia wyników panowała

w szkole „cisza wyborcza”. Z przebiegu wyborów został sporządzony protokół.

Moment ogłoszenia wyników był dla klas wybranych uczniów momentem bardzo radosnym .

Był to czas koleżeńskich gratulacji i okazywania kandydatom szacunku.

 

Nowej Radzie S U gratulujemy i życzymy owocnej pracy

dla społeczności uczniowskiej oraz na rzecz szkoły.  

                                                               J.  Grzesiak