Rytm życia, jak i całego społeczeństwa wyznaczony jest w pewnej mierze

kalendarzowym  biegiem, gdzie szczególne akcenty przypadają w momentach

ważnych rocznic i świąt.  

       Dzień Edukacji Narodowej jest właśnie takim momentem,

aby raz w roku podziękować nauczycielom za ich trud, serce oraz wkład

w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia.

         Z okazji DEN w Zespole Szkół w Nowym Korczynie, 17 października 2016r.

odbyła się uroczysta akademia, przygotowana przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej

oraz uczniów Samorządowego Gimnazjum  w Nowym Korczynie.

Uczniowie wystąpili  tym razem z „Koncertem Życzeń”, dedykowanym wszystkim

pracownikom oświaty, przygotowanym pod kierunkiem

Pani Justyny Grzesiak i  Pani Faustyny Judy.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły

oraz oczywiście uczniowie.

 Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Samorządowego Gimnazjum, która

na ten dzień została odświętnie udekorowana. Część oficjalna przebiegała w bardzo podniosłej

atmosferze. Sztandary PSP i SG zostały wprowadzone i odśpiewano hymn państwowy.

 Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły -Pani Barbara Karnawalska. Wystąpienie poświęcone

było roli nauczyciela w kształtowaniu młodych.Pani Dyrektor złożyła serdeczne życzenia

nauczycielom, pracownikom oświaty oraz pracownikom obsługi.                    


Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości. Słowa uznania w stosunku

do dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły wyraził także Wójt Gminy Nowy Korczyn –

Pan Paweł Zagaja. W swoim przemówieniu podkreślił rolę nauczyciela, jako tego, który umiejętnie

przeprowadzi swoich wychowanków przez nadciągające zmiany wynikające z reformy oświaty.

       Po części oficjalnej odbył się długo wyczekiwany „Koncert Życzeń”, który poprowadzili

uczniowie SG – Julia Szafraniec ( IIIb) i Hubert Bania (IIIb), którzy zapowiadając młodych

artystów wykazali się dużą inwencją twórczą oraz stosownością dygresji.

       Jako pierwsze, tradycyjne „Sto lat’’ przy akompaniamencie fletu wykonały

uczennice klasy    VIa : Adrianna Mazur, Gabriela Stankiewicz oraz Justyna Bielaś.

Kolejnym młodym wykonawcą był uczeń klasy III Bartłomiej Piotrowski,

który zaprezentował Hymn Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni  Miłosierni”.

Zaraz po nim uczennica klasy III Alicja Krzyżańska, wykonała  dla nas romantyczny

utwór gitarowy „Alpeggio etiud” w dwóch różnych wersjach.

Następnie swój występ zaprezentowały uczennice klasy  V  Emilia Jasiak, Emilia Kornaś

oraz Amelia Przeniosło. Dziewczynki zaśpiewały utwór „Czy ten Pan i Pani”

przy akompaniamencie klarnetu, na którym pięknie przygrywała Emilia Kornaś.

Kolejny występ  w formie tanecznej do melodii „Just like five” pokazała nam

uczennica klasy VIb – Oliwia Durnaś.

Następną dedykacją był utwór „ Szkoła nas woła”, który odśpiewały uczennice klasy IV :

Anna Smolińska, Kinga Marek i Zuzanna Górna.

 Zaraz po nich wystąpiła uczennica z tej samej klasy – Roksana Szumilas z utworem

   w języku angielskim „ Hymn for the weekend”.

Na koniec ponownie Bartłomiej Piotrowski z klasy III zaprezentował utwór „Zakazany owoc”.

Wszystkie prezentacje naszych artystów z PSP w Nowym Korczynie

zostały nagrodzone gromkimi brawami.

 Następne dedykacje koncertu życzeń zaprezentowali uczniowie gimnazjum.

Podsumowaniem  koncertu naszych  „młodych talentów” był występ zespołu wokalno –

tanecznego  ” Wianeczek”, którego opiekunem jest Pani Urszula Strzelecka.

Cały koncert był okazją do wspólnego spędzenia miłych chwil z całą społecznością

szkolną oraz środowiskiem lokalnym,  a przede wszystkim wyrażeniem wdzięczności

wszystkim pracownikom oświaty.

Pani Dyrektor Szkoły podziękowała występującym uczniom i nauczycielkom,

które przygotowały całość uroczystości.

                                                                                                 J.Grzesiak