Doradztwo zawodowe

Drodzy Rodzice,

Wasze dzieci przygotowują się do jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu.

Tą decyzją jest wybór szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej związanej z wyborem zawodu.

Proces podejmowania decyzji zapewne nie tylko dla Waszych dzieci, ale i dla Was, Rodziców,

jest ekscytujący i trudny. Dlaczego?

Choćby dlatego, że świat edukacji oraz pracy zmienia się dynamicznie.

Łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję, jeśli będziecie mieć informacje między innymi o talentach,

możliwościach, zainteresowaniach swoich dzieci, o zmianach w systemie edukacji,

o najnowszych trendach  na rynku pracy.

W większości  podejmowanie świadomych decyzji zawodowych wśród dzieci

i młodzieży odbywa się wraz z rodzicami. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Dyrektorami szkół pragnie wspierać Was,

Rodziców, w pełnieniu funkcji doradczych dla swoich dzieci. 

W tym celu na terenie naszego powiatu został  uruchomiony

Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla rodziców i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 Ma on siedzibę w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3.

 Dzięki temu macie Państwo  możliwość:

 • skorzystania z konsultacji dla rodziców w szkole lub Punkcie Doradztwa
 • przeprowadzenia indywidualnej porady i diagnozy – po wcześniejszym ustaleniu terminu
 • uzyskanie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia dla ucznia
 • uzyskanie informacji na temat zawodów przyszłości i aktualnych trendów na rynku pracy.

Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego współpracują z różnymi instytucjami

mogącymi wesprzeć prowadzoną działalność informacyjno-edukacyjną m.in. z OHP,

Izbą Rzemieślników  i Pracodawców, urzędami pracy, ośrodkami akademickimi,

Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Działalność Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przeznaczona jest dla wszystkich tych, 

dla których ważnym zagadnieniem i szczególną troską jest właściwe ukierunkowanie dzieci

i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu adekwatnego do przejawianych

predyspozycji i zainteresowań.

Liczymy, że chętnie skorzystają państwo z proponowanej oferty współpracy.

https://kuratorium.kielce.pl/25773/komunikat-w-sprawie-powolania-punktow-doradztwa-edukacyjno-zawodowego/ 

Punkty Doradztwa Zawodowego w Busku –Zdroju:

 • Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku- Zdroju
  wcześniejsze ustalenie porady pod nr tel. 608 356 155 po godz. 16)
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP ul. Kościuszki 60/204 (wcześniejsze ustalenie porady
  pod nr tel. . 41 370 82 84 w godz. 9-16)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 27
  ( rejestracja telefoniczna 501 356 354, 41 378 3597 ) czynna od 8 do 17

 Oferta zawodów dostępna w sieci edukacji na terenie województwa świętokrzyskiego

jest umieszczona  na stronie  https://kuratorium.kielce.pl/pl/oferta-zawodow/

Doradztwo zawodowe – wybrane wartościowe strony internetowe

—————————————————————–

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Nowym Korczynie, doradca zawodowy
oraz wychowawca klasy 8 zachęcają uczniów do zapoznania się z zasobami
planowania ścieżki kariery edukacyjnej.

 W wirtualnej   tablicy  informacyjnej   z  zakresu doradztwa  zawodowego znajdują się niezbędne informacje i  dokumenty takie jak: zasoby dla uczniów,

 • zasoby dla rodziców,
 • testy, kwestionariusze predyspozycji zawodowych,
 • informator o szkołach ponadpodstawowych oraz link do rekrutacji  w powiecie buskim,
 • filmy prezentujące ofertę szkół naszego powiatu,
 • regulaminy rekrutacji do szkół powiatu buskiego,
 • powtórki do egzaminu ósmoklasisty.

Link do wirtualnej  tablicy informacyjnej.

https://pl.padlet.com/malgorzatawach/emgbxodsnsswc79f