Doradztwo zawodowe

Drodzy Rodzice,

Wasze dzieci przygotowują się do jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu.
Tą decyzją jest wybór szkoły ponadpodstawowej związanej z wyborem zawodu. Proces podejmowania decyzji zapewne nie tylko dla Waszych dzieci, ale i dla Was, Rodziców, jest ekscytujący i trudny. Dlaczego? Choćby dlatego, że świat edukacji oraz pracy zmienia się dynamicznie. Łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję, jeśli będziecie mieć informacje między innymi o talentach, możliwościach, zainteresowaniach swoich dzieci, o zmianach w systemie edukacji, o najnowszych trendach  na rynku pracy. W większości  podejmowanie świadomych decyzji zawodowych wśród dzieci i młodzieży odbywa
się wraz z rodzicami. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Dyrektorami szkół pragnie wspierać Was, Rodziców,
w pełnieniu funkcji doradczych dla swoich dzieci.  W tym celu na terenie naszego powiatu został  uruchomiony
Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla rodziców i uczniów szkół podstawowych.  Ma on siedzibę w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3.  Dzięki temu macie Państwo  możliwość:

 • skorzystania z konsultacji dla rodziców w szkole lub Punkcie Doradztwa
 • przeprowadzenia indywidualnej porady i diagnozy – po wcześniejszym ustaleniu terminu
 • uzyskanie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia dla ucznia
 • uzyskanie informacji na temat zawodów przyszłości i aktualnych trendów na rynku pracy.

Działalność Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przeznaczona jest dla wszystkich tych, 
dla których ważnym zagadnieniem i szczególną troską jest właściwe ukierunkowanie dzieci
i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu adekwatnego do przejawianych predyspozycji i zainteresowań.

Liczymy, że chętnie skorzystają państwo z proponowanej oferty współpracy.

https://kuratorium.kielce.pl/28181/wykaz-punktow-doradztwa-edukacyjno-zawodowego-oraz-mapa/

Link do informatora edukacyjnego województwa świętokrzyskiego:

Punkty Doradztwa Zawodowego w Busku –Zdroju:

 • Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku- Zdroju (wcześniejsze ustalenie porady pod nr tel. 608 356 155 po godz. 16)
 • Młodzieżowe Centrum Kariery OHP ul. Kościuszki 60/204 (wcześniejsze ustalenie porady pod nr tel. . 41 370 82 84 w godz. 9-16)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 27 ( rejestracja telefoniczna 501 356 354, 41 378 3597 ) czynna od 8 do 17.

Doradztwo zawodowe – wybrane wartościowe strony internetowe

————————————————————–

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Nowym Korczynie, doradca zawodowy
oraz wychowawca klasy 8 zachęcają uczniów do zapoznania się z zasobami
planowania ścieżki kariery edukacyjnej.

 W wirtualnej   tablicy  informacyjnej   z  zakresu doradztwa  zawodowego znajdują się niezbędne informacje i  dokumenty takie jak: zasoby dla uczniów,

 • zasoby dla rodziców,
 • testy, kwestionariusze predyspozycji zawodowych,
 • informator o szkołach ponadpodstawowych oraz link do rekrutacji  w powiecie buskim,
 • filmy prezentujące ofertę szkół naszego powiatu,
 • regulaminy rekrutacji do szkół powiatu buskiego,
 • powtórki do egzaminu ósmoklasisty.

Link do wirtualnej  tablicy informacyjnej.

https://pl.padlet.com/malgorzatawach/emgbxodsnsswc79f