Wolontariat

Szkolne Koło Caritas to organizacja dziecięca i młodzieżowa działająca na terenie szkoły,
pod nadzorem Dyrekcji, włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-wychowawczą prowadzoną przez Caritas. 

         W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie uczniowie od wielu lat włączają
się w różne akcje charytatywne. Od 16 lutego 2019 r. otrzymaliśmy akt powołania Szkolnego Koła Caritas, którego opiekunami są p. Małgorzata Jasiak i p. Maria Błach. Asystentem kościelnym
był ks. Grzegorz Kowalik. Od 2018 r. funkcję asystenta kościelnego przejął ks. Paweł Majewski .

         Do Szkolnego Koła Caritas należy 54 uczniów klas V-VIII.  Wolontariusze bardzo chętnie włączają
się w akcje, które są kontynuowane od wielu lat oraz w nowe działania. Sami proponują w jaki sposób mogą pomóc. Często są skarbnicą pomysłów. Członkowie SKC współpracują również z drużyną harcerską działającą  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie.

Warto wymienić niektóre akcje, w których uczniowie brali udział:

 1. 09.2016r. uczestniczyli w zbiórce pieniężnej do puszek- pomoc dla mieszkańców Włoch-ofiar trzęsienia ziemi.
 2. W dniach 12.10 i 18.10. 2016r. został przeprowadzony kiermasz ciast,   z którego dochód został przeznaczono na zakup koszulek z emblematami SKC.
 3. Corocznie uczniowie uczestniczą w zbiórce do puszek z okazji Dnia Papieskiego.
 4. Przed uroczystością Wszystkich Świętych zostały przyniesione znicze, które potem uczniowie zapalali na opuszczonych grobach.
 5. W kolejne niedziele adwentu dzieci pomagały w rozprowadzaniu świec Caritas w kościele parafialnym.
 6. W grudniu członkowie SKC samodzielnie przygotowali stroiki bożonarodzeniowe, z którymi pod opieką p. Marii Błach  i p. Małgorzaty Jasiak odwiedzili osoby samotne, starsze i chore  w Nowym Korczynie i okolicznych miejscowościach, składając życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 7. Uczniowie uczestniczyli w akcjach Misyjnego Programu Edukacyjnego ,,Nadzieja”, prowadzonego przez franciszkanów z prowincji M. B. Anielskiej z Krakowa. W ramach programu uczniowie opiekowali się dziewczynką Labide Candin, mieszkającą w Togo, natomiast nauczyciele chłopcem- Daname Passanou.
 8. Przeprowadzony został  szkolny  konkurs plastyczny   ,,Wolontariat w oczach dziecka”.
  Przyznano cztery wyróżnienia dla uczennic -Aleksandry Kot i Ramony Lis
  oraz Agaty i Pauliny Sagan.
 9. Zorganizowany został konkurs plastyczny ,,Dlaczego warto pomagać?”, w którym wzięło udział
  10 uczniów. Wszyscy zostali nagrodzeni.
 10. Dzieci bardzo chętnie włączają się w akcję ,,Marzycielska Poczta”, w której przygotowują kartki
  i listy do dzieci chorych.
 11. Uczestniczyliśmy w akcji ,,Szalik z dobroci” zorganizowanej przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu – wolontariusze przygotowali 8 szalików, które przekazano do DCW w Kielcach, 
  z przeznaczeniem dla osób starszych i samotnych. Potrzebujący zostali obdarowani podczas wigilii organizowanej przez Caritas diecezji kieleckiej – grudzień 2018r.
 1. ,, Paczka Miłosierdzia” – akcja przeprowadzona wśród wszystkich uczniów SP
  oraz nowokorczyńskich parafian. Z zebranych produktów przygotowano 30 paczek,
  które przed Świętami Bożego Narodzenia przekazano osobom potrzebującym na terenie gminy Nowy Korczyn.
 1. Uczniowie uczestniczą systematycznie w zbiórkach żywności.  
   Działania wolontaryjne włączone zostały w projekt Ministerstwa Edukacji  Narodowej
  ,, Razem na święta”.
 1. W okresie Wielkiego Postu przeprowadzono zbiórkę do skarbonek Caritas, z przeznaczeniem
  na zakup wózka inwalidzkiego dla Huberta Indelaka  z Opatowca. Chłopiec choruje na zanik mięśni i już kolejny rok jest objęty pomocą naszego SKC. Uczniowie na ten cel zebrali 630 zł.
 1. 06.2019 r. odbyła się zbiórka do puszek przy kościele parafialnym na Hospicjum
  Św. Brata Alberta z Buska Zdroju. W akcji uczestniczyła również drużyna harcerska.
 1. Tydzień później miała miejsce zbiórka do puszek przy kościele parafialnym dla Sebastianka
  z Buska Zdroju ( 23.06.2019 r.).
 1. Wolontariusze włączyli się w pomoc w rozprowadzeniu baranków wielkanocnych.
 1. Podobnie jak każdego roku miała miejsce sprzedaż kartek świątecznych, z których dochód przeznaczony jest na cele dobroczynne – udział w akcji ,,Sursum Corda”
 1. Wolontariusze zbierają plastikowe nakrętki z przeznaczeniem dla chorej Mai oraz Huberta.
 1. Kilku uczniów naszej szkoły objętych było programem ,,Skrzydła” i otrzymało pomoc finansową .
 1. Jesteśmy częstymi gośćmi w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Caritas diecezji kieleckiej w Świniarach. Mieszkańcy placówki włączają się w nabożeństwa i wspólny śpiew. Wspólnie   z wolontariuszami grają w gry planszowe, rozmawiają, spędzają miło i efektywnie wolny czas.
 1. Podczas Diecezjalnej Pielgrzymki do Sanktuarium św. Kingi 20 lipca 2019r. została przeprowadzona zbiórka do puszek z przeznaczeniem na operację serca Sebastiana
  z Buska Zdroju.
 1. Młodzi wolontariusze nie tylko pomagają w szkole, parafii, miejscu zamieszkania ale również wspólnie się modlą. Przeprowadzają w kościele p.w. Św. Stanisława nabożeństwa drogi krzyżowej, biorą udział w innych nabożeństwach w parafii.
 2. Za zaangażowanie w działania SKC w latach 2016 – 2019 czterdziestu pięciu uczniów z kl. 3a i 3b gimnazjum oraz 8a i 8b szkoły podstawowej otrzymało pamiątkowe dyplomy, a ich działalność została odnotowana na świadectwie ukończenia szkoły.

 

Bardzo dziękujemy młodym wolontariuszom oraz rodzicom, opiekunom, nauczycielom,
którzy całym sercem włączają się we wszystkie działania Szkolnego Koła Caritas.