Rekrutacja 2020/2021

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO

W NOWYM KORCZYNIE   INFORMUJE,

że prowadzone są   ZAPISY  na rok szkolny   2020/2021

  •  Dzieci  3, 4 – letnich do Przedszkola
    przy ulicy Buskiej
  •   Dzieci  5,  6- letnich do oddziałów przedszkolnych 
    w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Partyzantów 13
  •     Uczniów do klasy I  

        Zgłoszenia przyjmowane są od dnia :

20.02.2020r.  do   28.02.2020r.

( kontynuacja- dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych )

Rekrutacja
(dzieci , które nie uczęszczały do przedszkola i  oddziałów przedszkolnych)

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia :

02.03.2020r.  do   16.03.2020r.

w godzinach : 8.30- 12.00

 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym przy ul. Partyzantów 13

Przyjęcia dzieci  odbywać się będą zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r.
Prawo Oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Dokumenty  dostępne u dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Korczynie
oraz na stronie internetowej szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Wniosek do klasy pierwszej poza obwodem szkoły

Wniosek do klasy pierwszej w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie