Rekrutacja 2023/2024

  • Kontynuacja wychowania przedszkolnego ( 27.02.2023r.- 03.03.2023r.)( plik nr 1)

Wnioski o kontynuację dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przekażą rodzicom wychowawcy poszczególnych grup (3,4,5 i 6- latki).
Powyższe wnioski rodzice zwracają wychowawcom.

  • Przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola ( 06.03.2023 r.-17.03.2023 r.) ( plik nr 2 lub 3)

(dotyczy dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola (3,4,5 i 6 latki)

Uzupełnione karty zgłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie do skrzynki
przy wejściu głównym do szkoły.

  • Rekrutacja uczniów do I klasy ( 06.03.2023 r.-17.03.2023r.)( plik nr 4 lub 5)

Wnioski przekażą rodzicom wychowawcy klas. Powyższe wnioski rodzice
zwracają wychowawcom.

Dokumenty prosimy składać w wyznaczonych terminach.

1.Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

2.Wniosek o  przyjęcie dziecka z obwodu do przedszkola

3.Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do przedszkola

4.Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w obwodzie szkoły

5.Wniosek o przyjecie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły