Rekrutacja 2022/2023

  • Kontynuacja wychowania przedszkolnego ( 28.02.2022r.- 04.03.2022r.)( plik nr 1)

Wnioski o kontynuację dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przekażą rodzicom wychowawcy poszczególnych grup (3,4,5 i 6- latki).
Powyższe wnioski rodzice zwracają wychowawcom.

  • Przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola ( 07.03.2022 r.-18.03.2022 r.) ( plik nr 2 lub 3)

(dotyczy dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola (3,4,5 i 6 latki)

Uzupełnione karty zgłoszenia, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną należy składać
w zaklejonej kopercie do skrzynki przy wejściu głównym do szkoły.

  • Rekrutacja uczniów do I klasy ( 07.03.2022 r.-18.03.2022r.)( plik nr 4 lub 5)

Wnioski przekażą rodzicom wychowawcy klas. Powyższe wnioski rodzice
zwracają wychowawcom.

 

1.Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

2.Wniosek o przyjecie dziecka z obwodu do przedszkola

3.Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do przedszkola

4.Wniosek do klasy pierwszej w obwodzie szkoły

5.Wniosek do klasy pierwszej poza obwodem szkoły