Rekrutacja 2021/2022

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO

W NOWYM KORCZYNIE   INFORMUJE,

że prowadzone są   ZAPISY  na rok szkolny   2021/2022

  •  Dzieci  3, 4 – letnich do Przedszkola
    przy ulicy Buskiej
  •   Dzieci  5,  6- letnich do oddziałów przedszkolnych 
    w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Partyzantów 13
  •     Uczniów do klasy I  

        Zgłoszenia przyjmowane są od dnia :

10.02.2021  do 16.02.2021 do godz.14:00 w  Publicznym Przedszkolu
w Zespole Szkół  w Nowym Korczynie.

( kontynuacja- dla dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych )

Rekrutacja
(dzieci , które nie uczęszczały do przedszkola i  oddziałów przedszkolnych)

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia :

17.02.2021 r. do 09.03.2021 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Nowym Korczynie

Przyjęcia dzieci  odbywać się będą zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2016r.
Prawo Oświatowe oraz niektórych innych ustaw.


Dokumenty  dostępne 
na stronie internetowej szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Wniosek do klasy pierwszej poza obwodem szkoły

Wniosek do klasy pierwszej w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka z obwodu do przedszkola.

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do przedszkola.