Pedagog

Pedagog szkolny w trakcie nauki zdalnej

pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek:  8.30 -11.30

12.30 – 13.30

                                               Wtorek: 8.30 – 12.30

                                               Środa: 8.30 – 13.00

Czwartek: 8.30 – 13.00

Piątek: 8.30 – 12.30

Zapraszam do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny lub adres mailowy:

pedagog. nowykorczyn@gmail.com

oraz stacjonarnie podczas pełnienia przeze mnie dyżurów w szkole.

 

Dyżur w szkole:

wtorek: 8.30 – 11.30

środa: 8.30 – 10.30

czwartek: 8.30 – 11.00

Możliwe spotkania w szkole w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu.

Anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców, dzieci i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia
i pomocy psychologicznej:

 

Telefony pomocowe