Pedagog

Zapraszam do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny lub adres mailowy:

pedagog. nowykorczyn@gmail.com

oraz stacjonarnie podczas pełnienia przeze mnie dyżurów w szkole.

Godziny pracy pedagoga w zakładce „Godziny pracy specjalistów”

Możliwe spotkania w szkole w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu.

Anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców, dzieci i nauczycieli,
którzy potrzebują wsparcia i pomocy psychologicznej:

 Telefony pomocowe