Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/ 2024

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia2017r.
( Dz.U.z 2017r. poz. 1603 z późniejszymi zmianami)

w sprawie organizacji roku szkolnego -ustalonymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2023/2024 są:

Rozpoczęcie roku szkolnego : 1 września 2023r.

 Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023r. – 31 grudnia 2023r.
Nowy Rok – 1 stycznia 2024r.

 Ferie zimowe: 12lutego – 25 lutego 2024r.

 Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca 2024r.  -2 kwietnia 20224r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych :  22 czerwca 2024r.

Ferie letnie (wakacje):  23 czerwca 2024r. – 31 sierpnia 2024r.

2 listopada 2023 r.
3 listopada 2023 r.
22 grudnia 2023r.
2 maja 2024r.|
14 maja 2024r. – egzamin ósmoklasisty
15 maja 2024r. – egzamin ósmoklasisty
16 maja 2024r .- egzamin ósmoklasisty
31maja 2024r.

Poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły może
w porozumieniu z organem prowadzącym, ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć,
pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w sobotę.