Kalendarz

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/ 2022

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia2017r.
( Dz.U.z 2017r. poz. 1603 z późniejszymi zmianami)

w sprawie organizacji roku szkolnego -ustalonymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2021/2022 są:

Rozpoczęcie roku szkolnego : 1 września 2021r.

 Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021r. – 31 grudnia 2021r.

 Ferie zimowe: 17stycznia – 30 stycznia 2022r.

 Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia 2022r.  -19 kwietnia 2022r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych : 24 czerwca 2022r.

Ferie letnie (wakacje):  25 czerwca 2022r. – 31 sierpnia 2022r.

 

2 listopada 2021 r.
12 listopada 2021r.

7 stycznia 2022 r.
2 maja  2022r.

24 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
25 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
26 maja 2022 r .- egzamin ósmoklasisty
17 czerwca  2022 r.

Poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym, ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w sobotę.