Kalendarz

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/ 2023

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia2017r.
( Dz.U.z 2017r. poz. 1603 z późniejszymi zmianami)

w sprawie organizacji roku szkolnego -ustalonymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2022/2023 są:

Rozpoczęcie roku szkolnego : 1 września 2022r.

 Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022r. – 31 grudnia 2022r.

 Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2023r.

 Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia 2023r.  -11 kwietnia 20223r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych :  23 czerwca 2022r.

Ferie letnie (wakacje):  24 czerwca 2023r. – 31 sierpnia 2023r.

31 listopada 2022 r.

23 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
24 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
25 maja 2023 r .- egzamin ósmoklasisty

Poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły może
w porozumieniu z organem prowadzącym, ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć,
pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w sobotę.