Kalendarz

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/ 2021
 

Rozpoczęcie roku szkolnego : 1 września 2020r.

 Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020r. – 31 grudnia 2020r.

 Ferie zimowe: 15 lutego  – 28 lutego 2021r.

 Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia -6 kwietnia 2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych : 25 czerwca 2021r.

Ferie letnie (wakacje): 26 czerwca 2021r. – 31 sierpnia 2021r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r.

(DZ.U. z 2017 r. poz. 1603) ustalono następujące dni dodatkowo wolne

od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

–   

Poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym, ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w sobotę.