Świetlica

Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką dzieci dojeżdżające i miejscowe.   Celem działalności świetlicy  szkolnej  jest przede wszystkim zapewnienie opieki  uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich  zakończeniu, w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Spędzanie czasu w świetlicy sprzyja  w świetlicy  sprzyja   wszechstronnemu rozwojowi dzieci, a zajęcia  świetlicowe wzbogacają   ich  wiadomości  ogólne, rozwijają umiejętności  manualne  oraz wychowują.Dla realizacji tych celów ważny jest dobór odpowiednich zajęć i metod ich prowadzenia.Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dzieci, rodziny, szkoły, kolegów; obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniona jest także tematyka nawiązująca
do dni uroczystych i świątecznych. Zabawa jest obok nauki
podstawową formą  aktywności dzieci.
Dlatego też uczniowie uczęszczający do świetlicy
mają czas na dowolne zabawy, zgodnie ze swoimi upodobaniami. My ze swej strony proponujemy różnorodne gry i zabawy kształtujące osobowości dzieci. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętności logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają  wrażliwość estetyczną
i muzyczną.
Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci.Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dzieci są wdrażane do przestrzegania przyjętych zasad   zachowania się oraz reguł gier
i zabaw, wyrabiania umiejętności
nawiązywania kontaktów  z rówieśnikami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Dużą rolę wychowawczą, integrującą dzieci i nauczycieli, odgrywają zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne tj. Andrzejki, Mikołaj, kiermasz bożonarodzeniowy, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Choinka, Walentynki, powitanie wiosny, piknik rodzinny.