Dla Rodziców

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Nowym Korczynie


Godziny dostępności konsultacji nauczycieli dla rodziców i uczniówTwoje Prawa

wg  Konwencji Praw Dziecka


Pierwsza i ostania środa każdego miesiąca to:
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy!


SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie

 przetwarza wizerunek uczniów
( w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  –  funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.  w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i ochrony mienia; 

 –  związanych z promocją Szkoły – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych. 

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie  NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunku uczniów lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach szkolnych,
a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby  (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby,  której dane  są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica/ opiekuna prawnego ucznia.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.