Logopeda

     „ Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.

                                                           To, czego nie zrobimy dla dzieci,

                                                            dla wychowania przedszkolnego,

                                               nie zrobimy już nigdy …

                                                           Stymulowanie rozwoju dziecka

                                               jest łatwiejsze od leczenia późniejszych wad …”

dr Maria Kielar

 

Drodzy Rodzice!

              Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko.
Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo.
Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy należy podjąć
jak najwcześniej działania terapeutyczne.

             Serdecznie zapraszam Rodziców do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Rodziców.

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

W NOWYM KORCZYNIE

          Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z klas wychowania przedszkolnego,
uczniowie klas I-VIII oraz uczniowie mający zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy   i wychowawców, co roku,
we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.

           Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z następującymi wadami: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, gammacyzmem, kappacyzmem, mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedowidzeniem, opóźnionym rozwojem mowy itd.

         Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych.

 

TAK WYGLĄDAJĄ NASZE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

 

Przed lustrem ćwiczymy nasze buzie i języki, aby pięknie mówiły. Pani logopeda często opowiada zabawne bajki logopedyczne, np. „ O przygodach Języczka Wędrowniczka”.

 

 

Ćwiczymy również prawidłowe oddychanie. Pamiętamy o tym, że w czasie spoczynku oddychamy nosem. Dzięki tym ćwiczeniom wzmacniamy mięśnie oddechowe i usprawniamy podniebienie miękkie.
Dzieci bardzo lubią ćwiczenia oddechowe i zabawy ze słomkami.

 

W czasie zajęć logopedycznych dzieci grają w różne logopedyczne gry
( planszowe, karciane), dzięki którym utrwalają prawidłową wymowę ćwiczonych głosek, ćwiczą pamięć słuchową i wzrokową.

Na bieżąco Rodzice oraz uczniowie mogą poczytać ciekawe informacje w naszym kąciku logopedycznym. 


Zapraszamy!

 

Logopeda mgr Ewelina Pytlik