Program misyjny

Misyjny Program Pomocy Edukacyjnej ,,Nadzieja”


źródło:http://www.misjefranciszkanskie.pl

 

Program ten zagościł w naszej szkole ponad trzy lata temu. Uczniowie odpowiedzieli na zaproszenie

OO. Franciszkanów z prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie i dołączyli do programu,

biorąc tym samym odpowiedzialność za jedno dziecko. Dzieci zadeklarowały chęć pomocy

dziewczynce. Nasza podopieczna nazywa się Labide Candin, mieszka w Togo, w prowincji

Nadjundi, gdzie pracują ojcowie franciszkanie. Koszt miesięczny pomocy wynosi 25 zł.

Dzięki ofiarności naszych dzieci i i oczywiście rodziców, dziewczynka ma możliwość nauki

oraz zapewnione podstawowe środki do życia. Idąc za przykładem dzieci, do akcji włączyli

się również nauczyciele i ,, zaadoptowali” chłopca z tej samej prowincji misyjnej. Dzieci zostaną

objęte opieką do czasu ukończenia nauki. Nasi uczniowie wykazują się wielką wytrwałością

i odpowiedzialnością za drugiego człowieka oraz wielkim sercem.