Jednym z ważnych zadań, które spełniają nauczyciele przedszkoli jest budzenie
u dzieci zaciekawienia otaczającym światem.
3 i 4-latki nie zwracają jeszcze tak dużej uwagi na to, co dzieje się wokół nich.
Dlatego należy im stworzyć warunki poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, zabawy.
Bardzo dobrą okazją do rozwijania ciekawości są spacery, które są odpoczynkiem,
korzystaniem z urozmaiconego pobytu na świeżym powietrzu, zaspokojeniem potrzeby ruchu.


Na spacerze przedszkolaki bogacą wiadomości

i doświadczenia w zetknięciu z otoczeniem odmiennym od sali przedszkolnej.
To też okazja do obserwacji świata ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy oraz zjawisk przyrodniczych.
Poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, małe dzieci łatwiej przeżywają i rozumieją to,
co dzieje się wokół nich.
Dzieci z naszego przedszkola lubią chodzić na spacery.


W pierwszych miesiącach  uczymy bezpiecznego poruszania się po drogach.
W terenie ćwiczymy zasady poruszania się

i zachowania.  Dla poprawy bezpieczeństwa towarzyszy dzieciom ,,spacerowy wąż’’.


Dzięki niemu cała grupa idzie w zwartym szyku i  w jednym tempie.
Gdy realizowane były tematy
o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, dzieci wychodziły na spacery
w kamizelkach odblaskowych, czym budziły duże zainteresowanie
i zachwyt wśród przechodniów 
i kierowców.


Pragniemy uczyć dzieci bezpiecznych zachowań na drodze,  stosując od najmłodszych lat zasadę
,,Jestem widoczny -jestem bezpieczny’’