Kontakt

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego :

mgr Barbara Karnawalska

Wicedyrektor :

mgr Małgorzata Stefańska

 

ADRES:

Zespół Szkolno – Przedszkolny

 w Nowym Korczynie

ul. Partyzantów 13

28-136 Nowy Korczyn

tel./fax(41)3771020

e-mail: spnowykorczyn@poczta.onet.pl

Dodaj komentarz