Podręczniki

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy , że w roku szkolnym 2020/2021

Rodzice zakupują podręczniki do :

– religii       
      
– wychowania do życia w rodzinie

Informacje o podręcznikach zostaną przekazane przez nauczycieli uczących w/w przedmiotów.
Natomiast pozostałe podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klas I- VIII
uczniowie otrzymają w ramach ministerialnej dotacji.

Dotacja nie obejmuje podręczników i kart pracy w grupach przedszkolnych
– szczegółowe informacje u wychowawców poszczególnych grup.

Wykaz podręczników do religii

Wykaz podręczników „Wychowanie do życia w rodzinie”