Godziny pracy specjalistów

Pedagog specjalny

mgr Barbara Witkoś

Wtorek 12.30- 14.30

Środa 7.30- 11.30
           13.20-14.20

Piątek 8.15- 11.15

Logopeda

mgr Ewelina Pytlik

Poniedziałek 11.30- 13.30

Wtorek 7.30- 13.30

Środa 7.30- 13.30

Piątek 7.30- 13.30

Psycholog

mgr Ewelina Pytlik

Poniedziałek 7.30- 11.30

Pedagog szkolny

mgr Agnieszka Zapiórkowska

Poniedziałek 8.20- 13.20

Wtorek
8.15- 9.45
10.45- 13.15

Środa 7.45- 11.45

Czwartek
9.00- 14.00

Piątek
8.00- 9.30
10.35- 13.05