Po raz kolejny uczniowie Samorządowego  Gimnazjum im. św. Kingi odwiedzili  

uczniów klasy III „a” Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie,

tym razem aby im poczytać.

     Dzieci miały możliwość obejrzenia krótkiej inscenizacji  wiersza Jana Brzechwy

pt. „Siedmiomilowe buty” oraz wysłuchania wierszy  opowiadających   o różnych miastach Polski

m.in. Doroty Gellner  „W Katowicach”, Heleny Bechlerowej „W kopalni soli”,

Tadeusza Kubiaka  „Kołobrzeg”, Marii Terlikowskiej „ Wrocław”, a także legendy  związanej

z Krakowem pt. „Przerwany hejnał”. 

Po zaprezentowaniu wierszy młodsi uczniowie podchodzili do mapy Polski    

 i odnajdywali miasta, o których była mowa w utworach. Dzieciaki z uśmiechem

  i uwagą słuchały czytanych tekstów, chętnie się zgłaszały,

a w nagrodę otrzymały  niespodzianki.

 Spotkanie minęło bardzo szybko w miłej i przyjaznej atmosferze.

Dzieciaki zaprosiły starszych kolegów z gimnazjum  na kolejną wizytę.