Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła

Była noc, ciemna noc ona szła…

 

Tradycyjnie w ostatnim tygodniu przed świętami w naszym Punkcie Przedszkolnym

wystawiane są Jasełka przygotowane przez dzieci pod opieką nauczycieli.

Nie inaczej było i w tym roku. 20 grudnia 2016r w pięknie udekorowanej sali

zebrali się zaproszeni goście: proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy ks. Grzegorz Kowalik,

wójt gminy Pan Paweł Zagaja, dyrektor szkoły Pani Barbara Karnawalska, wicedyrektor szkoły

Pani Małgorzata Stefańska oraz rodzice, dziadkowie naszych przedszkolaków.

Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca

do schronienia. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego

dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci, aniołów przeplatana była kolędami i pastorałkami.

Występ małych aktorów wywarł duże wrażenie i wprowadził w świąteczny czas.

Na koniec dzieci złożyły świąteczne życzenia. Zaproszeni Goście obdarowani zostali

skromnymi świątecznymi upominkami, a wszyscy otrzymali  sianko, jeden z symboli

Świąt Bożego Narodzenia.

 

Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Wilkowi z GOK w Nowym Korczynie

za przygotowanie nagłośnienia.

 

Agnieszka Kowalska