Okres Wielkiego Tygodnia, w którym przypominamy sobie mękę i śmierć Pana Jezusa

oraz chwalebne Jego zmartwychwstanie są czasem szczególnego zwrócenia się ku osobom

cierpiącym, starszym i samotnym.

 Nie trzeba do tego zachęcać członków Szkolnego Koła Caritas. Przedstawiciele SKC wraz z opiekunami

udali się 12 kwietnia 2017r. do Domu Pomocy Społecznej Caritas w Świniarach.

Uczniowie zabrali ze sobą piękne kartki świąteczne oraz jajka wielkanocne,

które samodzielnie wykonali. Spotkanie rozpoczęło się  drogą krzyżową, w której na miarę możliwości,

włączając się w śpiew uczestniczyli mieszkańcy DPS.

Następnie wolontariusze złożyli życzenia świąteczne w imieniu dyrekcji, nauczycieli

oraz całej społeczności szkolnej i wręczyli wszystkim przygotowane kartki i upominki.

Wielką radość sprawiła podopiecznym Ola Cerazy piosenką wykonaną w języku francuskim. 

Uczniowie naszej szkoły zostali bardzo serdecznie przyjęci zarówno przez mieszkańców placówki Caritas

jak i przez panią kierownik oraz pracowników DPS, którzy przygotowali dla dzieci poczęstunek

oraz na ręce opiekunów: p. Małgorzaty Jasiak i p. Marii Błach przekazali ozdoby wielkanocne,

przygotowane samodzielnie podczas warsztatów.

Wolontariusze mogli odwiedzić chorych, którzy nie opuszczają swoich pokoi i zwiedzić cały budynek.

Na pochwałę zasługuje postawa naszych uczniów, którzy bardzo chętnie pomagali

w przyprowadzeniu osób chorych na aulę oraz ich bezpieczny powrót do sal.

Wykazali się piękną postawą, otwartością i wielką empatią.

Wnieśli w to szczególne miejsce wiele radości.

Obserwując ich podczas tego spotkania, byliśmy z nich dumni.

Myślę, że ta wizyta jest początkiem współpracy z Domem Pomocy w Świniarach.

Będąc w tej ciekawej miejscowości, odwiedziliśmy również kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Bp. M.

Świątynia ta ma swój wyjątkowy klimat i koloryt, co nie uszło uwadze naszych uczniów.

Wizyta w DPS, w Świniarach była ważnym wydarzeniem zarówno dla podopiecznych wspomnianej

placówki jak i dla członków SKC i opiekunów oraz wspaniałym przygotowaniem

do dobrego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.

                                                                                                               Maria Błach