Dnia 24 czerwca br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział

w organizowanych corocznie Sobótkach

Z tej okazji pod opieką p. Izabeli Błaszczyk – Pałys przygotowali inscenizację

Świtezianki  Adama Mickiewicza.

Tytułową Świtezianką była Oliwia Durnaś, Strzelca odegrał Daniel Lis,

drzewa opowiadające o wydarzeniu zagrały Kinga Juszczyk, Martyna Guła,

Manuela Mostek i Wiktoria Kliś.

W rolę modrzewia wcielił się Konrad Brzeziński. Uczniowie klasy VI b starali się przybliżyć,

 licznie zebranym widzom,  historię zakochanej pary.

  

Kunszt aktorski uczniów został doceniony przez publiczność  gromki brawami.

  

Również z tej okazji Oliwia Durnaś, Manuela Mostek, Martyna Guła i Mateusz Mostek

zaprezentowali widowiskowy taniec współczesny, który także został doceniony aplauzem.