Okres Bożego Narodzenia jest czasem, w którym uczniowie Szkoły Podstawowej

w Nowym Korczynie przygotowują przedstawienie związane  z narodzeniem Pana Jezusa.

Tegoroczny występ, który nosi tytuł ,, Jasełka współcześnie i nie tylko…”

zaprezentowano po raz pierwszy 15 grudnia  w szkole.

   

Dla szerszego grona widzów zostały one wystawione 7.01.2018 r. przed Mszą św. o godz. 10.00

w kościele p.w. Św. Stanisława Bpa i M. oraz 14.01.2018r. w kościele p.w. św. Katarzyny

w Piasku Wielkim.

 

         Podczas występu dzieci wcieliły się w postacie biblijne św. Józefa i Maryi oraz aniołów.

Postacie królów i pasterzy zastąpiono osobami współczesnymi: sportowcami, dziewczętami

wracającymi z dyskoteki oraz bezdomnymi.

Uczniowie próbowali ukazać jak trudno w dzisiejszych czasach jest liczyć

na pomoc drugiego człowieka, choć nie jest to niemożliwe.

Występ młodych artystów uświetniło solowe wykonanie kolęd i pastorałek

przez Bartłomieja Piotrowskiego, Emilię Kornaś, Emilię Jasiak, Amelię Przeniosło,

Alicję Krzyżańską  oraz Natalię Nowak.

Dzieci zaprezentowały też piękną grę na instrumentach:

Aleksandra Jaroszek i Kinga Marek na klarnetach, Alicja Jaroszek na skrzypcach

oraz Igor Nowak na akordeonie.

 

  

Uczniowie uczęszczają do szkół muzycznych, gdzie doskonalą swoje talenty,

co mogliśmy podziwiać podczas występu. Nad przygotowaniem przedstawienia czuwały

p. Maria Błach i p. Anna Górak.

         Nie mogło zabraknąć w tych dniach najmłodszych przedstawicieli naszej szkoły,

uczniów kl.,,0”, należących do zespołu ,,Wianeczek”.

   

Dzieci przyniosły ze sobą gwiazdę oraz turonia i pięknie zaśpiewały

trzy piosenki bożonarodzeniowe, urozmaicając je tańcem

oraz życzeniami złożonymi przez Olusia Leśniaka.

Tą część występu przygotowały p. Urszula Strzelecka   i p. Bogusława Woźniak.

 

         Bardzo dziękujemy rodzicom za bardzo duże zaangażowanie się w przygotowanie

przedstawienia, piękne stroje oraz poświęcony czas na liczne próby,

na które dzieci zawsze były dowiezione.

Podziękowanie należy się również p. Radosławowi Kornasiowi,

który zadbał o nagłośnienie podczas występów w kościołach.

    

         Odpowiadając na apel ks. Bp. Jana Piotrowskiego w zaangażowanie się dzieci w akcję

,, Kolędników misyjnych”,

mali artyści po odprawionych Mszach św. zbierali do puszek

ofiary z przeznaczeniem na pomoc dzieciom na misjach.

Następnie przyszła pora na wspólne zdjęcie i słodki upominek.

                                                                         Maria Błach