Szanowni  Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających

do Publicznej  Szkoły Podstawowej  w  Nowym Korczynie

 

Wszystko wskazuje na to, że 8 kwietnia 2019 r.  rozpocznie
się bezterminowy strajk pracowników oświaty.
Decyzją  nauczycieli do strajku przystępuje również nasza szkoła.
Wyniki referendum strajkowego w naszej szkole są jednoznaczne:
za udziałem w strajku opowiedziało się 94 %  głosujących.

 

Oznacza to, że jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia Rządu RP ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r .  nie będę w stanie zapewnić kadry pedagogicznej
do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W związku z tym informuję, że  jako dyrektor szkoły jestem zobowiązana wraz  z pracownikami nie strajkującymi zapewnić jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Dzieciom rodziców pracujących postaram się zapewnić opiekę w punkcie  przedszkolnym.
Pozostałych rodziców proszę o zrozumienie tej sytuacji.

 

Jednocześnie informuję, że wszelkie informacje o organizacji pracy szkoły zostaną podane  na stronie internetowej szkoły w dniu 8 kwietnia 2019r.

                                   Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej
                                           w  Nowym Korczynie 
                                      mgr  Barbara Karnawalska