Dnia 10 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły ubrane na galowo i uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień.
Przedszkolaki wzięły udział w akademii i z dumą , przyjmując właściwą postawę,
odśpiewały hymn Polski ,, Mazurek Dąbrowskiego’’.
Utrwaliły wiadomości na temat symboli narodowych, wydarzeń historycznych,
kultury i tradycji naszego kraju. Wykonały piękne prace plastyczne godło Polski,
flagę Polski i kokardy w barwach narodowych. Recytowały wiersz Władysława Bełzy
,, Kto ty Jesteś?- Polak mały’’.
Była to dla nich ważna lekcja, kształtująca pozytywne postawy i uczucia patriotyzmu.
Dzień Niepodległości stał się radosnym dniem, który na pewno zapadnie w pamięci
naszych Małych Polaków.