W imieniu ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka otrzymaliśmy podziękowanie
za udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

W tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 20,5 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
z kraju oraz prawie 360 placówek polonijnych z całego świata.

Jesteśmy dumni z naszych społeczności -szkolnej i przedszkolnej, które z ogromnym zaangażowaniem włączyły się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.