„Dziękuję, przepraszam i proszę,

Trzy słowa za małe trzy grosze,

 I grzeczny królewicz i grzeczna królewna,

Znają te słówka na pewno”…

Słowa tej piosenki zabrzmiały na szkolnych korytarzach dnia 21 listopada 2022r.
podczas obchodów Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.
Dzień ten był okazją do kształtowania wśród najmłodszych postaw: wyrażania życzliwości,
dobroci i koleżeństwa wobec innych. W związku z tym Mały Samorząd Uczniowski pod kierunkiem
P. J. Grzesiak i P. A. Poborcy przygotował scenkę edukacyjną, dotyczącą poszanowania praw
każdego człowieka.
Motywem przewodnim był szacunek dla osób niepełnosprawnych.
  W scence udział wzięli uczniowie klas I – III:
  Jagoda Lizak, Elena Sadowska, Jakub Ciesielski, Amelia Zawada, Wiktoria Samosiuk, Emilia Wiącek, Kacper Gajda, Maja Juszczyk, Patrycja Szymska, Jakub Nowak, Małgorzata Szymanek.

Ponadto każdy uczeń losował dla siebie „życzliwe słówko”, które zapewne miało w tym dniu szczególne znaczenie. Odbyły się także konkursy i warsztaty , przygotowane przez P. Wychowawczynie klas młodszych. Dzieci uczyły się poprzez zabawę współpracować w grupie, rozróżniać zachowania pozytywne i negatywne oraz utrwalały formy grzecznościowe.

            Kolor niebieski, który królował w tym dniu, miał za zadanie wzbudzać spokój oraz pozytywne uczucia. Myślimy. Że zostały one wywołane i pozostaną z nami na dłużej.

                                                                                                                               / J. Grzesiak /