Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 składam wyrazy uznania i szacunku za wychowawczy i dydaktyczny trud, pomoc w tworzeniu
przyjaznej przestrzeni szkoły.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz inne dni w roku szkolnym będą spokojne, pełne zadowolenia,        ale i odpowiedzialności za edukację , wychowanie dzieci i młodzieży.
         Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła
jeszcze lepsze efekty, satysfakcję i radość.
          Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Oświaty życzę wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, poczucia zadowolenia z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności oraz  szczęścia  w życiu osobistym.
 
                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
                                                                                                 w Nowym Korczynie
                                                                                                 Barbara Karnawalska