Dzień ten na stałe wpisał się już w kalendarz uroczystości organizowanych przez
Samorząd Uczniowski.

Dzień Życzliwości

Dnia 20 listopada 2015r. Rada Uczniowska SU pod kierunkiem Opiekuna SU
– P. Justyny Grzesiak zadbała o to, aby cała społeczność szkolna przypomniała sobie normy

kultury i zachowania, które każdy powinien prezentować na co dzień.

Dzień Życzliwości

Uprzejmość, dobroć, pomaganie, pragnienie czyjegoś zadowolenia, przyjaźń,
serdeczność , troska i empatia – tak każdego po trochu.

I znów jak co roku z dalekiej „Krainy Życzliwości” przybyły do szkoły zjawiskowe wróżki, które
odwiedziły
każdą klasę począwszy od klas „0” do klasy VI. W rolę wróżek wcieliły się uczennice z klasy
VI ,kierowane
przez główną wróżkę – Karolinę Kaczmarczyk.

Dzień Życzliwości

Przedstawiły one klasom krótką prelekcję. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o tym, jak na co dzień
mogą okazywać życzliwość sobie nawzajem, nauczycielom oraz pracownikom szkoły.
Były wspólne zabawy
i tańce w kole. Wróżki obiecały dzieciom, że przybędą za rok.

Dzień Życzliwości

Dzień Życzliwości

Dzień Życzliwości

W klasach IV-VI wróżki ponadto wręczyły dyplomy najżyczliwszym uczniom w klasie, których wybrała
uprzednio każda klasa poprzez tajne głosowanie.

Najżyczliwszymi spośród uczniów zostali:

  1. IV – Emilia Kornaś
  2. Va – Adrianna Mazur, Julia Jaroszek
  3. Vb – Wiktoria Kliś
  4. VI – Karolina Kaczmarczyk

Dzień Życzliwości

Dzień Życzliwości

Dzień Życzliwości

Należy stwierdzić, że dzień ten obfitował w wiele miłych zachowań ze strony uczniów i mamy nadzieję,
że przypomniane normy będą przez wszystkich na co dzień okazywane ze zdwojoną siłą.

                                                                                                                             / J. Grzesiak/


Galeria zdjęć…
 

Dodaj komentarz