W dniu 25.05.2017 roku w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny

,,Mały mistrz ortografii”

przeznaczony dla uczniów klas II-III.

Organizatorami  konkursu były panie Jolanta Bęben i Anna Górak.

Głównym celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy

nad poprawnością ortograficzną. Uczniowie  pisali test pełen ,,pułapek” ortograficznych.

Zwycięzcami zostali Ci ,którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni

i umiejętności zastosowania ich w praktyce .

W konkursie uczestniczyło 8 dzieci z klasy II a (Aleksandra Jaroszek, Natalia Smulikowska)

II b (Patrycja Lasak, Maria Piotrowska),III a (Alicja Jaroszek, Alicja Krzyżańska),

III b(Emilia Kowalska ,Zuzanna Piotrowska)

I miejsce zajęła uczennica z klasy III a Alicja Jaroszek,

II miejsce Alicja Krzyżańska z klasy III a,

III miejsce Natalia Smulikowska z klasy II b.

Dziękujemy wszystkim uczennicom biorącym udział  w konkursie ,

a nagrodzonym wspaniałego sukcesu.