4 września 2017r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego poprzedziła msza św. w kościele 

pw. św. Stanisława w Nowym Korczynie.

Zebranych na sali gimnastycznej uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum,

społeczność uczniowską szkoły podstawowej, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców

powitała p. dyrektor Barbara Karnawalska

Uroczystość zaszczycił swoim przybyciem p. Piotr Strach – Wicewójt  Gminy Nowy Korczyn

który przekazał życzenia wielu sukcesów w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

Pani dyrektor życzyła uczniom bezpieczeństwa, dużo zapału, aby kolejne miesiące były pełne radości

i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i zdolności.

Nauczycielom  – wytrwałości, optymizmu, pełnej realizacji zamierzeń.

Rodzicom- pociechy i dumy z własnych dzieci.

Panu  Wicewójtowi,  jako przedstawicielowi samorządu gminnego, p. Barbara Karnawalska

złożyła podziękowania za troskę  o poprawę bazy szkoły, za wspieranie edukacji

oraz dotychczasową współpracę.

Po części oficjalnej uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami klas.