Rada Rodziców  dokonała wyboru oferty ubezpieczenia.
Wybrano ofertę  Towarzystwa Ubezpieczeniowego  Compensa Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie  NNW  młodzieży szkolnej jest dobrowolne.
 Każdy rodzic  ma prawo ubezpieczyć swoje dziecko w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Umowa jest zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Załączniki:

•  OWU NNW Szkolne IV RODO
•    PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM KORCZYNIE_Kalkulacja
•  Zgloszenie_Szkody_NNW 2019