Naszą młodzież szkolną  spotkało nie lada wyróżnienie, gdyż  została zaproszona  do wzięcia udziału
w nagraniu   reportażu o kopcu w Uciskowie, który pochodzi  z  czasów I wojny światowej.
Jest to największy w tym regionie cmentarz wojenny z tego okresu. Spoczywa na nim 1366 żołnierzy rosyjskich i 479 austro- węgierskich oraz prawdopodobnie dwaj  polscy żołnierze polegli
w 1939 roku.

Nagranie to miało miejsce w piątek- 25 października 2019 r. i wziął w nich udział oddział zuchów prowadzony przez p. Aleksandrę Jagielską i p. Annę  Marek oraz uczniowie klasy VIa  i VIII.

Nagranie zaczęło się o godz.12.30. Najpierw uczniowie porządkowali  to miejsce tak ważne dla  mieszkańców ziemi korczyńskiej, potem złożyli wieniec kwiatów i zapalili znicze.

Piękny wiersz o kopcu   powiedziała Natalia Nowak, Dawid Juszczyk przytoczył legendę o jego powstaniu, natomiast historię  Nowego Korczyna  i  powstanie  cmentarza wojennego w Uciskowie omówili: Krzysztof Naporowski i Bartek Piotrowski.

Dziennikarze podziękowali szóstoklasistom za przygotowanie się do reportażu,
a pozostałym uczniom za piękną postawę i młodzieńczy zapał
w pielęgnowaniu
miejsc pamięci narodowej.

 

Wywiadu udzielił też  Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn- p.Paweł Zagaja oraz inni przedstawiciele naszych instytucji kulturalnych, ale te nagrania odbyły się już po naszym odjeździe.
 Zwiastun  tego reportażu już został wyemitowany w TVP3 Kielce  pierwszego listopada o godz.18. 30, ale cały  ukaże się 11 listopada 2019 roku
 i nie ukrywamy, że z ogromną niecierpliwością czekamy na jego emisję.