12.11.2020 r. trzynastu uczniów z klas szóstych przystąpiło
do Międzynarodowego Konkursu Informatycznego.
Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu 
Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 Poziom Benjamin adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

 

Każdy Konkurs Bóbr składa się z 24 pytań podzielonych na trzy grupy ze względu na stopień trudności, po 8 pytań w każdej grupie. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 120.

Najwięcej punktów uzyskali:
K. Kaczmarczyk, J. Bugdalski, O. Jaroszek, N. Smulikowska