Za nami X jubileuszowa NOC BIOLOGÓW z hasłem przewodnim CZŁOWIEK I MIKROORGANIZMY, która 8.01.2021 r. była  organizowana przez trzydzieści cztery ośrodki naukowe z terenu całego kraju. Instytut Biologii UJK w Kielcach w ramach Nocy Biologów przygotował  bardzo ciekawą ofertę programową w przestrzeni wirtualnej: interesujące wykłady, aktywizujące warsztaty tematyczne
i fascynujące pokazy. Organizatorzy wydarzenia chcieli pokazać, że biologia jest ciekawa nie tylko dla wtajemniczonych. Podjęta tematyka z hasłem przewodnim „Człowiek i mikroorganizmy” nawiązywała w szerokim aspekcie do mikroorganizmów i ich wpływu na różne aspekty życia człowieka, także do epidemii.

Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele niezwykłych odkryć biologicznych. Zaczęto poznawać genomy wielu organizmów, w tym człowieka. Na coraz szerszą skalę są uprawiane rośliny modyfikowane genetycznie. Trwa spór o globalne zmiany klimatyczne i ich wpływ na różnorodność biologiczną. Pojawienie się nowych chorób, groźnych dla człowieka, wyzwoliło lawinowy rozwój nauk biomedycznych. Wyzwaniem staje się dalszy rozwój cywilizacyjny w zgodzie z możliwościami środowiska. Wiele wskazuje na to, że XXI stulecie będzie wiekiem biologii. Trudno się więc dziwić, że ta fascynująca dziedzina nauki przyciąga rzesze chętnych do zgłębiania jej tajemnic.

Wśród uczniów naszej szkoły, również znaleźli się chętni do zgłębiania tajemnic biologii.
Byli to: E. Charyga,  S. Fetera, J. Nizioł,  Z. Piotrowsta,
P. Lasak, Z. Juszczyk, K Kaczmarczyk, T. Fetera, M. Piotrowsta, M. Niziński oraz uczniowie z klasy IVb.

 

Dziękujemy organizatorom za bardzo ciekawą lekcję biologii.