W dniu 23.06.2021 r.  26 uczniów  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie
przystąpiło do egzaminu na kartę rowerową.
 
Celem egzaminu było:
– wpajanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
– kształtowanie nawyków właściwego zachowania na drodze,
– popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch  części :
– I teoretyczna, która sprawdzała znajomość przepisów ruchu drogowego;
– II praktyczna, dotycząca obsługi technicznej roweru .
 
     Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu 
oraz umiejętności  jazdy na rowerze po torze przeszkód ,
czuwał zaproszony  z Komisariatu  Policji w Solcu – Zdroju
st. aspirant Rafał Kosałka, pedagog szkolny p. Agnieszka Zapiórkowska,
  nauczyciel bibliotekarz   p. Małgorzata Wilewska
oraz koordynator – nauczyciel informatyki i techniki p. Leszek Chrobot.
Wszyscy uczniowie pomyślnie zdali egzamin .

Funkcjonariusz policji udzielił cennych rad i wskazówek dotyczących bezpiecznego
poruszania się rowerem po drogach oraz bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw.
                    Gratulujemy pierwszego „prawa jazdy”.