„Cały sens życia 
polega na przekazywaniu wiedzy”
 
Dzień Edukacji Narodowej
 
       18  października 2021 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Korczynie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie z klasy IV a, V a i VII a  przygotowali część artystyczną .
Dyrektor szkoły p. Barbara Karnawalska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn p. Paweł Zagaja,
dziękując za dotychczasową pracę, życzyli nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi  optymizmu, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji
i społecznego uznania.
Wysiłek i zaangażowanie uczniów w przygotowanie części artystycznej pod kierunkiem p. Jolanty Kulik ,
zaowocowały wzruszeniem i uśmiechem zebranych.
Dekoracje przygotowały : p. Małgorzata Wach i p. Małgorzata Wilewska.
O nagłośnienie zadbał p. Artur Grzesiak.
             Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie  wraz z Gronem Pedagogicznym
składa na ręce Rodziców i Uczniów serdeczne podziękowania za pamięć i życzenia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Jest nam niezmiernie miło, że doceniacie naszą pracę i zaangażowanie
w wychowanie i edukację Waszych dzieci.