„Szanujmy, nie hejtujmy.

Razem możemy więcej!”

 

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej Wojewody Świętokrzyskiego
p. Zbigniewa Koniusza pod hasłem #świętokrzyskie NIE hejtuje, uświadamiającej niebezpieczeństwo
hejtu oraz konsekwencji z nim związanych.

Kampania skierowana jest do dzieci, młodzieży a także dorosłych.
Ma na celu uświadomienie czym jest mowa nienawiści oraz hejt.

W ramach przedsięwzięcia w naszej szkole usytuowane są ścianki z dobrym przekazem,
przy których uczniowie mogą zrobić sobie zdjęcia, udostępniane następnie w sieci
#świetokrzyskie NIE hejtuje.  W klasach zostaną przeprowadzone zajęcia o powyższej tematyce.

Udostępnianie i lajkowanie obraźliwych treści to pomaganie sprawcom.

Przerwijmy łańcuch wspierania hejtu!