W dniu 13 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju  odbyło się uroczyste  podsumowanie konkursu  „Bezpieczeństwo w sieci” zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Komendą  Powiatową Policji  w Busku- Zdroju, PODiDN
w Busku- Zdroju  oraz SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku- Zdroju. 
          Miło nam poinformować , że Agnieszka Sadowska –  uczennica klasy VI  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie ,  zajęła III miejsce  w /w  konkursie w kategorii klas IV- VI .
Konkurs „Bezpieczeństwo w sieci”  był częścią projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pod nazwą   „Szkoła bezpieczne miejsce – szkoła dialogu”  , który zawierał  szereg działań i był skierowany do szkół  
   z terenu  powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego .
 
                            Składamy serdeczne gratulacje Agnieszce .
                            Słowa uznania należą się również p. Małgorzacie  Łuczce, która przygotowywała
                            uczennicę do konkursu .