W roku szkolnym 2022/2023 grupy przedszkolne 0„a” i 0„b” przystąpiły do udziału
w programie edukacyjnym dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.
To nowy, ogólnopolski program edukacyjny opracowany wspólnie przez Główny Inspektorat Sanitarny
we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu to zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy

i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.