Przesiewowe badanie logopedyczne jest to szybka i orientacyjna ocena mowy dziecka sprawdzająca czy mowa rozwija się prawidłowo, czy też może występują jakieś opóźnienia lub zaburzenia, które powinny być zbadane w dokładnym badaniu logopedycznym.

                     Przesiewowe badanie mowy w przedszkolach to podstawowy i bardzo ważny  element profilaktyki logopedycznej umożliwiający wczesne wykrywanie zaburzeń mowy i nieprawidłowości
w rozwoju aparatu artykulacyjnego u dzieci. Celem badania jest więc wyselekcjonowanie dzieci,
u których mowa nie rozwija się prawidłowo, aby umożliwić im podjęcie terapii logopedycznej na jak wcześniejszym etapie i tym samym zapobiec utrwaleniu się nieprawidłowych nawyków, które mogą niekorzystnie wpływać na rozwój i funkcjonowanie dziecka.

                W dniu 08.11. 2022 r. w Publicznym Przedszkolu przeprowadzone zostało przesiewowe badanie logopedyczne w grupie 3- i  4-latków.  Podczas indywidualnej diagnozy przesiewowej uwzględniano:

–  budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego ( warg, podniebienia, języka, wędzidełka),

– rozumienie pytań, poleceń,

– artykulację głosek ( czy dźwięki mowy realizowane są poprawnie i czy występują wszystkie adekwatnie
   do normy wiekowej),

– umiejętność posługiwania się mową czynną ( nawiązywanie komunikacji z logopedą, nazywanie
   czynności, rzeczowników itd.)

– mowę dialogową, narracyjną, opowieściową,

– kinestezję artykulacyjną,

– postawę ciała, motorykę,

– tor oddechowy.

              Podczas badania wykorzystano „Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci  w wieku przedszkolnym” Iwony Michalak-Widery i Katarzyny Węsierskiej.

Dzieci chętnie uczestniczyły w rozmowie z logopedą. Ochoczo odpowiadały na zadawane pytania
oraz z radością wykonywały ćwiczenia narządów artykulacyjnych.

           Wychowawczynie przedszkolaków otrzymały informację o stanie rozwoju mowy każdego przebadanego dziecka i wskazaniu ( bądź nie ) do podjęcia terapii logopedycznej      w celu wyrównywania dysharmonii rozwojowych. Wyniki badania przesiewowego pozwalają na szybką reakcję rodziców w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. W przypadku jakichkolwiek pytań
i wątpliwości warto skonsultować się z logopedą  wykonującym badanie.

Opracowała:  Ewelina Pytlik – logopeda