WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024  W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
W NOWYM KORCZYNIE  DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW:

4-latki – ,, Świat dziecka Bożego” – podręcznik do religii         D. Kurpiński, J. Snopek

5-latki – ,, Spotkania dzieci Bożych” – podręcznik do religii     D. Kurpiński, J. Snopek

6-latki – ,,Tak! Jezus mnie kocha” – podręcznik do religii         E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek
Program „TAK dla Jezusa” nr AZ-0-01/20

Klasa 1 SP – ,,Poznaję Boży świat” – podręcznik do religii
Autorzy ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18

Klasa 2 SP – ,,Odkrywam królestwo Boże” – podręcznik do religii
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18

Klasa 3 SP – „Poznaję Jezusa” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Program „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” nr AZ-1-01/18

Klasa 4 SP – ,,Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

 Program nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r.

Klasa 5 SP – ,,Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20

Klasa 6 SP – ,,Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20

Klasa 7 SP „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20

Klasa 8 SP – ,,Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – podręcznik do religii.

dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska  Program nr AZ-3-01/13
z dnia 9 IV 2013 r.

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII SĄ WYDAWNICTWA ,,JEDNOŚĆ”

POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI ZAKUPUJE SZKOŁA