Narodowe Czytanie to wyjątkowe wydarzenie, które pomaga wszystkim Polakom zwrócić uwagę
na bogactwo naszej  literatury oraz wzmacnia poczucie wspólnej tożsamości.  
 W tym roku była to już 12. odsłona tej akcji, a lekturą została powieść
Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Nasza szkoła włączyła się w przygotowanie gminnej uroczystości, która po raz pierwszy odbyła
się poza budynkiem szkoły, w sercu naszego miasteczka, by przejeżdżający goście i mieszkańcy
osady mogli posłuchać wybranych fragmentów dzieła czytanych przez zaproszonych gości.
W ten sposób   dołączyliśmy do grona tych, którzy popularyzują czytanie wśród Polaków.
12 września zaproszenie  przyjęli zatem:

  • ksiądz Paweł Majewski,
  • Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn- p. Paweł Zagaja,
  • przewodnicząca Rady Miasta- p. Kazimiera Gołdyn,
  • dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie– p. Barbara Karnawalska,
  • dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie– p. Mariola Lotko,
  • przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej– p. Ligia Płonka,
  • uczniowie: Oliwia Darłak, Izabela Juszczyk i Maria Kaczmarczyk,
  • nauczycielki języka polskiego: p. Barbara Bonar i p. Jolanta Kulik.

Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej  przybliżyły uczennice  klasy ósmej: Izabela Juszczyk
i Aleksandra Tomf, natomiast  okolicznościową dekorację  przygotowały panie:
Małgorzata  Wilewska i Małgorzata Wach.

Głos zabrała  również pani dyrektor M. Lotko, która  przypomniała zebranym historię tego przedsięwzięcia i podziękowała naszej szkole za współorganizowanie  Narodowego Czytania.
Później Burmistrz Miasta i Gminy  p.Paweł Zagaja podziękował uczniom  za przybycie i zachęcił ich do uważnego  słuchania dzieła, uczestnikom zaś podziękował za przyjęcie zaproszenia,
a mieszkańcom miasta życzył miłej lektury.  

Bardzo dziękujemy uczniom za aktywny udział w tym wydarzeniu i mamy nadzieję,
że ta ogólnopolska akcja zachęci Was do czytania.