“BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA, WTEDY LEPSZA JEST ZABAWA!

GDY BEZPIECZNIE BAWISZ SIĘ, TO RODZICE CIESZĄ SIĘ.” –

Spotkanie z przedstawicielami KRUS

 

Dnia 26 września 2023r. uczniowie klasy 4B wzięli udział w spotkaniu  z przedstawicielami KRUS. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa na wsi w czasie prac   w gospodarstwach rolnych.
Uczniowie mieli okazję zagrać w quiz i odpowiadali na pytania związane z pracą z maszynami,
organizacją miejsca pracy, obsługą zwierząt, środkami ochrony roślin czy pracą dzieci w gospodarstwie rolnym. Ponieważ uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością powyższych zagadnień i bezbłędnie odpowiadali na pytania, na zakończenie prelekcji każdy otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy  o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.