20 października 2023 roku odbył się w naszej szkole Dzień Krajobrazu. Uczniowie klas I – III
wraz ze swoimi wychowawcami bardzo aktywnie włączyli się w obchody tego dnia.
Nauczyciele promowali zagadnienia związane z ochroną i planowaniem krajobrazu,
architekturą, ekologią  i ochroną przyrody.

     Obchody Dnia Krajobrazu rozpoczął spacer krajobrazowy, podczas którego uczniowie podziwiali piękno jesiennych krajobrazów. Swoje wrażenia odzwierciedliły w ciekawych pracach plastycznych. Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas I – III: Danuta Kostka, Anita Poborca, Bogusława Woźniak, Anna Górak, Dorota Gaweł i Bogusława Ziętara.

Wpisując na stałe do kalendarza imprez szkolnych Dnia Krajobrazu, chcemy uświadomić dzieciom
jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni otaczająca go przestrzeń.
Piękny krajobraz dobrze wpływa na samopoczucie i życie każdego z nas.